qq qq

30 X 20 CM 2009KUTYÁM HALÁLA / MY DOG'S DEATH

AKRIL, VÁSZON / ACRYLIC, CANVAS 30 X 20 CM 2009